ดู\'รัฐสภาใหม่\' ยิ่งก่อสร้างนาน ยิ่งเสียผลประโยชน์ ? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

\'รัฐสภาใหม่\' ยิ่งก่อสร้างนาน ยิ่งเสียผลประโยชน์ ? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

\'รัฐสภาใหม่\' ยิ่งก่อสร้างนาน ยิ่งเสียผลประโยชน์ ? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31