ดูทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.38 แขกรับเชิญ ‘ไอซ์ พาริส, ลี ฐานัฐพ์’

ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.38 แขกรับเชิญ ‘ไอซ์ พาริส, ลี ฐานัฐพ์’

ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.38 แขกรับเชิญ ‘ไอซ์ พาริส, ลี ฐานัฐพ์’