ดูทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.32 แขกรับเชิญ ‘เป๊ก, POTATO, Drag Race Thailand Season 2’

ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.32 แขกรับเชิญ ‘เป๊ก, POTATO, Drag Race Thailand Season 2’

ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.32 แขกรับเชิญ ‘เป๊ก, POTATO, Drag Race Thailand Season 2’