ไม่มีตัวตนจนต้องร้องไห้คนเดียว | ร้องไห้คนเดียว - เหว่ย | TOP ONE ตัวจริงชิงหนึ่ง | one31