"เพลงนี้ออกมาจากใจผมล้วนๆ" | ขอบคุณที่รักกัน - ชิโน่ | รอบไฟนอล | TOP ONE ตัวจริงชิงหนึ่ง