เพลงร็อค ที่ร้องแบบอาร์แอนด์บี เป็นแบบนี้? | ไม่สมศักดิ์ศรี - มีน | TOP ONE ตัวจริงชิงหนึ่ง | one31