"เพลงนี้" เพื่อขอบคุณทุกคน จาก "TOP 2" | เรา - ชิโน่ & พอร์ชเช่ | TOP ONE ตัวจริงชิงหนึ่ง