เสียงสวรรค์ของโน๊ตตัวสุดท้าย ที่ชนะใจกรรมการ | เพลงผีเสื้อ - กัส | TOP ONE ตัวจริงชิงหนึ่ง | one31