ดู14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (ตอนที่ 11 จำเลยของความน่าจะเป็น) วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ( 14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน 11/07/2020 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ) 14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของใครหลายคน ชีวิตของปั้น Vlogger สายเที่ยวทั่วโลกก็แทบจะจบเห่ ไม่รู้จะหา Content มาทำให้ Channel ตัวเองน่าสนใจได้อย่างไร ในท่ามกลางความสับสนและความขัดแย้งของบ้านปั้นกับบ้านอาวิชิตที่อยู่ตรงข้าม เขาพบว่าผีสาวสวยนางหนึ่งได้สิงสู่อยู่ในบ้านหลังนั้น14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ออกอากาศทุกวัน เสาร์- อาทิตย์ 14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ออกอากาศเวลา 20.15-20.45น.14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ออกอากาศทางช่อง Thaipbs

14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน

14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน
14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของใครหลายคน ชีวิตของปั้น Vlogger สายเที่ยวทั่วโลกก็แทบจะจบเห่ ไม่รู้จะหา Content มาทำให้ Channel ตัวเองน่าสนใจได้อย่างไร ในท่ามกลางความสับสนและความขัดแย้งของบ้านปั้นกับบ้านอาวิชิตที่อยู่ตรงข้าม เขาพบว่าผีสาวสวยนางหนึ่งได้สิงสู่อยู่ในบ้านหลังนั้น14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ออกอากาศทุกวัน เสาร์- อาทิตย์ 14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ออกอากาศเวลา 20.15-20.45น.14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ออกอากาศทางช่อง Thaipbs