ดูโตใต้โต๊ะ (ตอนที่ 5) วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ( โตใต้โต๊ะ 06/08/2022 วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ) โตใต้โต๊ะ (The Definition) เรื่องราวที่พร้อมตีแผ่มุมมองต่าง ๆ ในโลกธุรกิจที่หน้าฉากเต็มไปด้วยความสดใส รวบรวมความหวังและความมุ่งมั่นของใครหลาย ๆ คน แต่เบื้องหลังกลับเคลือบแฝงไปด้วยธุรกิจสีเทา และบางครั้งทำให้คนกลายเป็นอีกคนไปได้

โตใต้โต๊ะ

โตใต้โต๊ะ
โตใต้โต๊ะ (The Definition) เรื่องราวที่พร้อมตีแผ่มุมมองต่าง ๆ ในโลกธุรกิจที่หน้าฉากเต็มไปด้วยความสดใส รวบรวมความหวังและความมุ่งมั่นของใครหลาย ๆ คน แต่เบื้องหลังกลับเคลือบแฝงไปด้วยธุรกิจสีเทา และบางครั้งทำให้คนกลายเป็นอีกคนไปได้

หมวดหมู่:

โตใต้โต๊ะ