ดูคือเธอ (ตอนที่ 3) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ( คือเธอ 26/07/2022 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ) คือเธอ (Bad Romeo)เรื่องราวของ สายขิม คุณหนูผู้อินโนเซนต์ เคยเจอ กับ ก้าวกล้า เจ้าของอู่รถฐานะยากจน รู้จักและจากลากันในช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี สายขิมได้เจอกับก้าวกล้าอีกครั้ง แต่ก้าวกล้ากลายมาเป็น คาร์ล รามาน บุตรบุญธรรมผู้สืบทอดธุรกิจของ เอเชีย เศรษฐีนีที่ช่วยชีวิตเขา ขณะที่สายขิมได้กลายเป็นทายาทธุรกิจโรงแรมของ ทรงศีลคือเธอ (Bad Romeo) ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดีคือเธอ (Bad Romeo) ออกอากาศเวลา 20.30-22.30คือเธอ (Bad Romeo) ออกอากาศทางช่อง 3

คือเธอ

คือเธอ
คือเธอ (Bad Romeo)เรื่องราวของ สายขิม คุณหนูผู้อินโนเซนต์ เคยเจอ กับ ก้าวกล้า เจ้าของอู่รถฐานะยากจน รู้จักและจากลากันในช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี สายขิมได้เจอกับก้าวกล้าอีกครั้ง แต่ก้าวกล้ากลายมาเป็น คาร์ล รามาน บุตรบุญธรรมผู้สืบทอดธุรกิจของ เอเชีย เศรษฐีนีที่ช่วยชีวิตเขา ขณะที่สายขิมได้กลายเป็นทายาทธุรกิจโรงแรมของ ทรงศีลคือเธอ (Bad Romeo) ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดีคือเธอ (Bad Romeo) ออกอากาศเวลา 20.30-22.30คือเธอ (Bad Romeo) ออกอากาศทางช่อง 3

หมวดหมู่:

คือเธอ