ดูคาธ (ตอนพิเศษ ตอน เรื่องที่ (คาธ) ไม่ถึง) วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ( คาธ 05/08/2022 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ) โรงเรียนคือบ้านหลังที่ 2 ที่จะหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตต่อไปในสังคม แต่ถ้ากฎระเบียบในโรงเรียนกลายเป็นปัญหา นักเรียนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ เรียกร้องสิ่งที่พวกเขาโดนขโมยไปหรือ ? ในโรงเรียนเมื่อมีผู้คุมกฎ ก็ย่อมมีผู้ที่จ้องจะแหกกฎ ความต่างกันที่ดันทำให้เกิดความรักระหว่างคนสองคนขึ้นคาธ (The Eclipse) ออกอากาศ ทุกวันศุกร์คาธ (The Eclipse) ออกอากาศ เวลา 20.30 - 21.30 น.คาธ (The Eclipse) ออกอากาศ ทางช่อง GMM25

คาธ

คาธ
โรงเรียนคือบ้านหลังที่ 2 ที่จะหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตต่อไปในสังคม แต่ถ้ากฎระเบียบในโรงเรียนกลายเป็นปัญหา นักเรียนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ เรียกร้องสิ่งที่พวกเขาโดนขโมยไปหรือ ? ในโรงเรียนเมื่อมีผู้คุมกฎ ก็ย่อมมีผู้ที่จ้องจะแหกกฎ ความต่างกันที่ดันทำให้เกิดความรักระหว่างคนสองคนขึ้นคาธ (The Eclipse) ออกอากาศ ทุกวันศุกร์คาธ (The Eclipse) ออกอากาศ เวลา 20.30 - 21.30 น.คาธ (The Eclipse) ออกอากาศ ทางช่อง GMM25

หมวดหมู่:

คาธ