ดูโหมโรง (ตอนที่ 12 วัฒนธรรมตะวันตก) วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ( โหมโรง 02/05/2021 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ) โหมโรง (Homrong)ละครที่จะสร้างสรรค์และคงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ด้วยความไพเราะจากเครื่องดนตรีไทยอย่าง ระนาดเอก เผยความภาคภูมิใจอันเป็นรากของแผ่นดินโหมโรง (Homrong) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ โหมโรง (Homrong) ออกอากาศ เวลา 20.15 - 21.10 น.โหมโรง (Homrong) ออกอากาศ ทางช่อง ThaiPBS

โหมโรง

โหมโรง
โหมโรง (Homrong)ละครที่จะสร้างสรรค์และคงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ด้วยความไพเราะจากเครื่องดนตรีไทยอย่าง ระนาดเอก เผยความภาคภูมิใจอันเป็นรากของแผ่นดินโหมโรง (Homrong) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ โหมโรง (Homrong) ออกอากาศ เวลา 20.15 - 21.10 น.โหมโรง (Homrong) ออกอากาศ ทางช่อง ThaiPBS

หมวดหมู่:

โหมโรง