ดูเศรษฐีตีนเปล่า (ตอนที่ 21) วันที่ 19 มีนาคม 2563 ( เศรษฐีตีนเปล่า 19/03/2020 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ) เศรษฐีตีนเปล่า (Setthi Tin Plao) สันติธร ดร.หนุ่มเรียนจบปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์กลับมาเมืองไทย พร้อมความคาดหวังจากครอบครัวที่ต้องการให้สันติธรทำงานมีหน้ามีตาในสังคมเพราะถือว่านั่นคือความสำเร็จในชีวิต แต่เขากลับมองว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเปลือกนอก จนวันที่ฝันของดอกเตอร์หนุ่มถูกจุดให้ลุกโชนเมื่อเขาได้เจอกับ ลำไย มะติ่งแดง เกษตรกรหญิงหัวใจเพชรด้วยความบังเอิญจากอุบัติเหตุ เศรษฐีตีนเปล่า (Setthi Tin Plao) ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เศรษฐีตีนเปล่า (Setthi Tin Plao) ออกอากาศ เวลา 18.50-19.50 น. เศรษฐีตีนเปล่า (Setthi Tin Plao) ออกอากาศ ทางช่อง 7 

เศรษฐีตีนเปล่า

เศรษฐีตีนเปล่า
เศรษฐีตีนเปล่า (Setthi Tin Plao) สันติธร ดร.หนุ่มเรียนจบปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์กลับมาเมืองไทย พร้อมความคาดหวังจากครอบครัวที่ต้องการให้สันติธรทำงานมีหน้ามีตาในสังคมเพราะถือว่านั่นคือความสำเร็จในชีวิต แต่เขากลับมองว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเปลือกนอก จนวันที่ฝันของดอกเตอร์หนุ่มถูกจุดให้ลุกโชนเมื่อเขาได้เจอกับ ลำไย มะติ่งแดง เกษตรกรหญิงหัวใจเพชรด้วยความบังเอิญจากอุบัติเหตุ เศรษฐีตีนเปล่า (Setthi Tin Plao) ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เศรษฐีตีนเปล่า (Setthi Tin Plao) ออกอากาศ เวลา 18.50-19.50 น. เศรษฐีตีนเปล่า (Setthi Tin Plao) ออกอากาศ ทางช่อง 7 

หมวดหมู่:

เศรษฐีตีนเปล่า