ดูเทพธิดาปลาร้า (ตอนที่ 25) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ( เทพธิดาปลาร้า 26/02/2021 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ) เทพธิดาปลาร้า (Thepthida Plara) ใบหม่อนเกิดในตระกูลชาวนามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวด มีที่นาทำมาหากินเป็นมรดกตกทอดมาเป็นรุ่นๆ จนถึงรุ่นพ่อแม่ของใบหม่อนถึงร้อยไร่ แต่เป็นร้อยไร่ที่ห่างไกลจากความเจริญ   แต่พ่อแม่และใบหม่อนก็มีความสุขอยู่กับความพอเพียงที่ได้รับแบบในน้ำมีปลา ที่สามารถเอามากินเป็นประจำ เอามาทำปลาร้าเก็บไว้กิน ในนามีข้าวปลูกเอาไว้กิน ที่ดินที่เหลือๆ ก็เอามาปลูกผักเล็กๆ น้อยๆ กินกัน บางครั้งก็ขายบ้าง นางนกขาบแม่ของใบหม่อนไม่ได้เรียนหนังสือ  แต่พ่อของใบหม่อนต้องการให้ใบหม่อนเรียนหนังสือให้มากที่สุด เทพธิดาปลาร้า (Thepthida Plara) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์เทพธิดาปลาร้า (Thepthida Plara) ออกอากาศเวลา 19.00น.-20.00น.เทพธิดาปลาร้า (Thepthida Plara) ออกอากาศทางช่อง 3

เทพธิดาปลาร้า

เทพธิดาปลาร้า
เทพธิดาปลาร้า (Thepthida Plara) ใบหม่อนเกิดในตระกูลชาวนามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวด มีที่นาทำมาหากินเป็นมรดกตกทอดมาเป็นรุ่นๆ จนถึงรุ่นพ่อแม่ของใบหม่อนถึงร้อยไร่ แต่เป็นร้อยไร่ที่ห่างไกลจากความเจริญ   แต่พ่อแม่และใบหม่อนก็มีความสุขอยู่กับความพอเพียงที่ได้รับแบบในน้ำมีปลา ที่สามารถเอามากินเป็นประจำ เอามาทำปลาร้าเก็บไว้กิน ในนามีข้าวปลูกเอาไว้กิน ที่ดินที่เหลือๆ ก็เอามาปลูกผักเล็กๆ น้อยๆ กินกัน บางครั้งก็ขายบ้าง นางนกขาบแม่ของใบหม่อนไม่ได้เรียนหนังสือ  แต่พ่อของใบหม่อนต้องการให้ใบหม่อนเรียนหนังสือให้มากที่สุด เทพธิดาปลาร้า (Thepthida Plara) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์เทพธิดาปลาร้า (Thepthida Plara) ออกอากาศเวลา 19.00น.-20.00น.เทพธิดาปลาร้า (Thepthida Plara) ออกอากาศทางช่อง 3

หมวดหมู่:

เทพธิดาปลาร้า