ดูห้องนี้ไม่มีห่วย (ตอนที่ 8) วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ( ห้องนี้ไม่มีห่วย 23/08/2020 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ) ห้องนี้ไม่มีห่วย (The Underclass) เมื่อเด็กห้อง A จะต้องตกไปอยู่ห้อง F ห้องสุดห่วยที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เธอจะทำอย่างไร ให้ได้กลับมาอยู่ห้อง A อีกครั้ง? ห้องนี้ไม่มีห่วย (The Underclass) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21:30-22:30 น.  ห้องนี้ไม่มีห่วย (The Underclass) ออกอากาศทางช่อง Gmm

ห้องนี้ไม่มีห่วย

ห้องนี้ไม่มีห่วย
ห้องนี้ไม่มีห่วย (The Underclass) เมื่อเด็กห้อง A จะต้องตกไปอยู่ห้อง F ห้องสุดห่วยที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เธอจะทำอย่างไร ให้ได้กลับมาอยู่ห้อง A อีกครั้ง?
ห้องนี้ไม่มีห่วย (The Underclass) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21:30-22:30 น. 
ห้องนี้ไม่มีห่วย (The Underclass) ออกอากาศทางช่อง Gmm