ดูหมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา (ตอนที่ 6 ฝันสลาย) วันที่ 7 มีนาคม 2564 ( หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา 07/03/2021 วันที่ 7 มีนาคม 2564 ) หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ หรือหมอหงวน เดินทางมาที่หมู่บ้านอุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจน หมอหงวนได้มาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลราษีไศล เป็นโรงพยาบาลที่ขาดแคลนหมอเป็นอย่างมาก และชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีเงินมากพอที่จะรักษา  ติดตามเรื่องราวของคนตัวเล็ก ๆ ที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับคนทั้งประเทศ ในละคร หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา  หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น.  หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา ออกอากาศทางช่อง Thaipbs

หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา

หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา
หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ หรือหมอหงวน เดินทางมาที่หมู่บ้านอุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจน หมอหงวนได้มาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลราษีไศล เป็นโรงพยาบาลที่ขาดแคลนหมอเป็นอย่างมาก และชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีเงินมากพอที่จะรักษา 
ติดตามเรื่องราวของคนตัวเล็ก ๆ ที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับคนทั้งประเทศ ในละคร หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา 
หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น. 
หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา ออกอากาศทางช่อง Thaipbs