ดูสายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋ (ตอน เจ้าแม่) วันที่ 26 มกราคม 2563 ( สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋ 26/01/2020 วันที่ 26 มกราคม 2563 ) สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋ สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋ ณ โรงพัก บางสำราญ ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล หลายหมู่บ้าน แม้ตำรวจทุกนายจะพยายามทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดแล้ว แต่บางสำราญกลับไม่สำราญอย่างชื่อ มีคดีเล็กน้อย ตั้งแต่ฉกชิงวิ่งราว ฉ้อโกง เงินกู้นอกระบบ จนไปถึงคดีใหญ่ ๆ อย่างคดียาเสพติด ฆาตกรรม เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน จนหน่วยเหนือมองเห็นปัญหา จัดส่งมือ ปราบฝีมือดีที่สุดประจำกองปราบมาประจำ ณ สน.แห่งนี้ สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋

สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋

สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋
สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋ สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋ ณ โรงพัก บางสำราญ ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล หลายหมู่บ้าน แม้ตำรวจทุกนายจะพยายามทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดแล้ว แต่บางสำราญกลับไม่สำราญอย่างชื่อ มีคดีเล็กน้อย ตั้งแต่ฉกชิงวิ่งราว ฉ้อโกง เงินกู้นอกระบบ จนไปถึงคดีใหญ่ ๆ อย่างคดียาเสพติด ฆาตกรรม เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน จนหน่วยเหนือมองเห็นปัญหา จัดส่งมือ ปราบฝีมือดีที่สุดประจำกองปราบมาประจำ ณ สน.แห่งนี้ สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋