ดูสัญญารัก สัญญาณลวง (ตอนที่ 16) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ( สัญญารัก สัญญาณลวง 20/11/2020 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ) สัญญารัก สัญญาณลวง (Sanya Rak Sanyan Luang)เพราะคำสัญญารักจากอดีตชาติ เพราะคำประกาศมั่นว่ารักชั่วนิรันดร์ทุกภพทุกชาติ แต่คนรักกลับเพิกเฉยต่อคำสัญญา... นางผู้ไม่ยอมไปผุดไปเกิด รอคอยการกลับมาของเขาทุกห้วงหายใจ จึงมิอาจทนจ่อมจมอยู่ในห้วงทะเลทุกข์ได้ โสดาญา เจ้าหญิงแห่งนครจำปาศรีจึงต้องจำแลงกายเพื่อลวงคนรักไปยังชาติภพต่าง ๆ เพื่อให้เขากลับมาเป็นคนรักของนาง... เพื่อทวงถามสัญญารัก...ด้วยสัญญาณลวงที่นางสร้างขึ้นสัญญารัก สัญญาณลวง (Sanya Rak Sanyan Luang)  ออกอากาศ เวลา 20.20 - 22.00 น.สัญญารัก สัญญาณลวง (Sanya Rak Sanyan Luang)  ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์สัญญารัก สัญญาณลวง (Sanya Rak Sanyan Luang)  ออกอากาศ ทางช่อง 3HD

สัญญารัก สัญญาณลวง

สัญญารัก สัญญาณลวง
สัญญารัก สัญญาณลวง (Sanya Rak Sanyan Luang)เพราะคำสัญญารักจากอดีตชาติ เพราะคำประกาศมั่นว่ารักชั่วนิรันดร์ทุกภพทุกชาติ แต่คนรักกลับเพิกเฉยต่อคำสัญญา... นางผู้ไม่ยอมไปผุดไปเกิด รอคอยการกลับมาของเขาทุกห้วงหายใจ จึงมิอาจทนจ่อมจมอยู่ในห้วงทะเลทุกข์ได้ โสดาญา เจ้าหญิงแห่งนครจำปาศรีจึงต้องจำแลงกายเพื่อลวงคนรักไปยังชาติภพต่าง ๆ เพื่อให้เขากลับมาเป็นคนรักของนาง... เพื่อทวงถามสัญญารัก...ด้วยสัญญาณลวงที่นางสร้างขึ้นสัญญารัก สัญญาณลวง (Sanya Rak Sanyan Luang)  ออกอากาศ เวลา 20.20 - 22.00 น.สัญญารัก สัญญาณลวง (Sanya Rak Sanyan Luang)  ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์สัญญารัก สัญญาณลวง (Sanya Rak Sanyan Luang)  ออกอากาศ ทางช่อง 3HD