ดูสะใภ้ไกลปืนเที่ยง (ตอนที่ 12) วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ( สะใภ้ไกลปืนเที่ยง 20/10/2020 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ) สะใภ้ไกลปืนเที่ยง (SaPaiKlaiPuenTiang) ออกอากาศ เวลา 08.25-10.05 สะใภ้ไกลปืนเที่ยง (SaPaiKlaiPuenTiang) ออกอากาศวัน จันทร์-ศุกร์ สะใภ้ไกลปืนเที่ยง (SaPaiKlaiPuenTiang) ออกอากาศทางช่อง 3

สะใภ้ไกลปืนเที่ยง

สะใภ้ไกลปืนเที่ยง
สะใภ้ไกลปืนเที่ยง (SaPaiKlaiPuenTiang) ออกอากาศ เวลา 08.25-10.05
สะใภ้ไกลปืนเที่ยง (SaPaiKlaiPuenTiang) ออกอากาศวัน จันทร์-ศุกร์
สะใภ้ไกลปืนเที่ยง (SaPaiKlaiPuenTiang) ออกอากาศทางช่อง 3