ดูวาสนารัก (ตอนที่ 11) วันที่ 20 กันยายน 2563 ( วาสนารัก 20/09/2020 วันที่ 20 กันยายน 2563 ) วาสนารัก (Watsana Rak)จาก ทุ่งเสน่หา สู่ วาสนารัก เปิดฉากรักซับซ้อนต่างชนชั้น บวกกับบรรยากาศยุค 90’s ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนต่างชนชั้น ต่างที่มา ต่างความคิด จนนำมาซึ่งเรื่องราววุ่นวาย และบททดสอบที่ถาโถมตลอดเส้นทางของแต่ละชีวิต วาสนา จะนำพาให้พวกเขาได้ รัก หรือ ต้องจากลา วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ เวลา 20.20 - 22.00 น.วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ ทางช่อง 3HD

วาสนารัก

วาสนารัก
วาสนารัก (Watsana Rak)จาก ทุ่งเสน่หา สู่ วาสนารัก เปิดฉากรักซับซ้อนต่างชนชั้น บวกกับบรรยากาศยุค 90’s ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนต่างชนชั้น ต่างที่มา ต่างความคิด จนนำมาซึ่งเรื่องราววุ่นวาย และบททดสอบที่ถาโถมตลอดเส้นทางของแต่ละชีวิต วาสนา จะนำพาให้พวกเขาได้ รัก หรือ ต้องจากลา วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ เวลา 20.20 - 22.00 น.วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์วาสนารัก (Watsana Rak) ออกอากาศ ทางช่อง 3HD

หมวดหมู่:

วาสนารัก