ดูร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง (ตอนที่ 18 (ตอนจบ)) วันที่ 22 กันยายน 2563 ( ร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง 22/09/2020 วันที่ 22 กันยายน 2563 ) ร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง (Roi Le Sane Luang) ครอบครัววิชเวทย์ เป็นตระกูลที่สร้างตัวเองจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจนร่ำรวย มีความเป็นอยู่ที่หรูหรา มีบ้านใหญ่โตชื่อ มโนรมย์ และยังเป็นเจ้าของกิจการ บริษัทรัตนกิจก่อสร้าง โดยมี นายประสิทธิ์ วิชเวทย์ และ คุณอังกาบ ภรรยา เป็นผู้ดูแลกิจการของบริษัท แต่ต่อมานายประสิทธิ์และคุณอังกาบ ได้ถึงแก่กรรมเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ บุตรทั้ง 3 คนจึงต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง ออกอากาศทุก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-11.20 น. ทางช่อง 7

ร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง

ร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง
ร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง (Roi Le Sane Luang) ครอบครัววิชเวทย์ เป็นตระกูลที่สร้างตัวเองจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจนร่ำรวย มีความเป็นอยู่ที่หรูหรา มีบ้านใหญ่โตชื่อ มโนรมย์ และยังเป็นเจ้าของกิจการ บริษัทรัตนกิจก่อสร้าง โดยมี นายประสิทธิ์ วิชเวทย์ และ คุณอังกาบ ภรรยา เป็นผู้ดูแลกิจการของบริษัท แต่ต่อมานายประสิทธิ์และคุณอังกาบ ได้ถึงแก่กรรมเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ บุตรทั้ง 3 คนจึงต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง ออกอากาศทุก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-11.20 น. ทางช่อง 7