ดูรักเกิดในตลาดสด (ตอนที่ 2) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ( รักเกิดในตลาดสด 10/02/2019 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ) รักเกิดในตลาดสด (Rak Koet Nai Talatsot) เมื่อความรักเริ่มต้นที่ตลาดสด...ความรักในที่อื่นๆจึงเบ่งบานงดงามตามมา ตลาด...เคยเป็นสังคมสงบสุขเล็กๆ ถึงผู้คนจะพลุกพล่านแต่ก็อบอุ่นจนถึงวันนี้ด้วยพิษเศรษฐกิจและการเปลี่ยนไปของสังคมเมือง รักเกิดในตลาดสด (Rak Koet Nai Talatsot) ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.20น.-20.15น. ทางช่อง 3SD

รักเกิดในตลาดสด

รักเกิดในตลาดสด
รักเกิดในตลาดสด (Rak Koet Nai Talatsot) เมื่อความรักเริ่มต้นที่ตลาดสด...ความรักในที่อื่นๆจึงเบ่งบานงดงามตามมา ตลาด...เคยเป็นสังคมสงบสุขเล็กๆ ถึงผู้คนจะพลุกพล่านแต่ก็อบอุ่นจนถึงวันนี้ด้วยพิษเศรษฐกิจและการเปลี่ยนไปของสังคมเมือง รักเกิดในตลาดสด (Rak Koet Nai Talatsot) ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.20น.-20.15น. ทางช่อง 3SD