ดูบ่วงนฤมิต (ตอนที่ 1) วันที่ 2 มกราคม 2562 ( บ่วงนฤมิต 02/01/2019 วันที่ 2 มกราคม 2562 ) บ่วงนฤมิต (Buang Naruemit) ความรักของปภาคิน และฉัตรชนกซึ่งมีรากฐานจากความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจ จนแปรเปลี่ยนเป็นความจริงใจ ความมั่นคง ความศรัทธาในความรัก บ่วงแห่งรักของทั้งคู่คือมนต์นฤมิตที่จะผูกพันรักนี้ให้ยั่งยืน ชั่วกัลปาวสาน บ่วงนฤมิต (Buang Naruemit) ออกอากาศทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี บ่วงนฤมิต (Buang Naruemit) ออกอากาศ เวลา 20.15-22.45 น. บ่วงนฤมิต (Buang Naruemit) ออกอากาศ ทางช่อง 3 

บ่วงนฤมิต

บ่วงนฤมิต
บ่วงนฤมิต (Buang Naruemit) ความรักของปภาคิน และฉัตรชนกซึ่งมีรากฐานจากความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจ จนแปรเปลี่ยนเป็นความจริงใจ ความมั่นคง ความศรัทธาในความรัก บ่วงแห่งรักของทั้งคู่คือมนต์นฤมิตที่จะผูกพันรักนี้ให้ยั่งยืน ชั่วกัลปาวสาน บ่วงนฤมิต (Buang Naruemit) ออกอากาศทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี บ่วงนฤมิต (Buang Naruemit) ออกอากาศ เวลา 20.15-22.45 น. บ่วงนฤมิต (Buang Naruemit) ออกอากาศ ทางช่อง 3 

หมวดหมู่:

บ่วงนฤมิต