ดูบังเกิดเกล้า (ตอนที่ 24 (ตอนจบ)) วันที่ 30 มกราคม 2564 ( บังเกิดเกล้า 30/01/2021 วันที่ 30 มกราคม 2564 ) บังเกิดเกล้า (Bang Koet Klao) เรื่องราวสะท้อนสังคมจากครอบครัวของ สุขสม เป็นสาวทำงานเก่ง หน้าที่การงานดี รายได้สูง ในขณะที่ ชัชรินทร์ สามี มีตำแหน่งและหน้าที่การงานในระดับกลาง แถมยังมีรายได้น้อยกว่า สุขสมจึงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างเอง แต่การที่สุขสมมีหน้าที่การงานเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชีวิตครอบครัวของเธอเองเริ่มมีปัญหาบังเกิดเกล้า (Bang Koet Klao) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์บังเกิดเกล้า (Bang Koet Klao) ออกอากาศ เวลา 22.00 น. - 23.00 น.บังเกิดเกล้า (Bang Koet Klao) ออกอากาศ ทางช่อง AmarinTV

บังเกิดเกล้า

บังเกิดเกล้า
บังเกิดเกล้า (Bang Koet Klao) เรื่องราวสะท้อนสังคมจากครอบครัวของ สุขสม เป็นสาวทำงานเก่ง หน้าที่การงานดี รายได้สูง ในขณะที่ ชัชรินทร์ สามี มีตำแหน่งและหน้าที่การงานในระดับกลาง แถมยังมีรายได้น้อยกว่า สุขสมจึงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างเอง แต่การที่สุขสมมีหน้าที่การงานเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชีวิตครอบครัวของเธอเองเริ่มมีปัญหาบังเกิดเกล้า (Bang Koet Klao) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์บังเกิดเกล้า (Bang Koet Klao) ออกอากาศ เวลา 22.00 น. - 23.00 น.บังเกิดเกล้า (Bang Koet Klao) ออกอากาศ ทางช่อง AmarinTV

หมวดหมู่:

บังเกิดเกล้า