ดูซ่อนเงารัก (ตอนที่ 13) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ( ซ่อนเงารัก 07/02/2020 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ) เรื่องราวของ ผู้ชายที่ต้องยอมสวมชีวิตตัวเองให้เป็นผู้หญิงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าความจริงใจในใจเขาไม่อยากจะเป็นก็ตาม ซึ่งมีพี่น้องฝาแฝดชายหญิงชื่อ ขวัญเอยและขวัญมา เหตุเพราะมีความหลังฝังใจในอดีตทำให้ผู้เป็นแม่ต้องปกปิดสถานะทางเพศไม่ให้ใครรู้ว่าเธอมีลูกชาย จึงทำให้ขวัญเอยที่เป็นแฝดชายต้องตกอยู่ในสภาพของผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กจนโต เมื่อเติบใหญ่ขึ้นขวัญเอยก็เริ่มมีความรัก แต่ต้องเก็บซ่อนไว้เพราะเธอคนนั้นยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขา ทำให้ขวัญเอยอยากจะหลุดพ้นจากกรอบที่แม่ขีดเส้นไว้  ซ่อนเงารัก (Son Ngao Rak) ออกอากาศที่วัน ศุกร-อาทิ่ตย์  ซ่อนเงารัก (Son Ngao Rak) ออกอากาศ เวลา 20:27-22:25 น ซ่อนเงารัก (Son Ngao Rak) ออกอากาศ ทางช่อง  3 HD

ซ่อนเงารัก

ซ่อนเงารัก
เรื่องราวของ ผู้ชายที่ต้องยอมสวมชีวิตตัวเองให้เป็นผู้หญิงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าความจริงใจในใจเขาไม่อยากจะเป็นก็ตาม ซึ่งมีพี่น้องฝาแฝดชายหญิงชื่อ ขวัญเอยและขวัญมา เหตุเพราะมีความหลังฝังใจในอดีตทำให้ผู้เป็นแม่ต้องปกปิดสถานะทางเพศไม่ให้ใครรู้ว่าเธอมีลูกชาย จึงทำให้ขวัญเอยที่เป็นแฝดชายต้องตกอยู่ในสภาพของผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กจนโต เมื่อเติบใหญ่ขึ้นขวัญเอยก็เริ่มมีความรัก แต่ต้องเก็บซ่อนไว้เพราะเธอคนนั้นยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขา ทำให้ขวัญเอยอยากจะหลุดพ้นจากกรอบที่แม่ขีดเส้นไว้
 ซ่อนเงารัก (Son Ngao Rak) ออกอากาศที่วัน ศุกร-อาทิ่ตย์ 
ซ่อนเงารัก (Son Ngao Rak) ออกอากาศ เวลา 20:27-22:25 น
ซ่อนเงารัก (Son Ngao Rak) ออกอากาศ ทางช่อง  3 HD

หมวดหมู่:

ซ่อนเงารัก