ดูขุมทรัพย์ลำโขง (ตอนนี้ 18) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ( ขุมทรัพย์ลำโขง 23/11/2020 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ) ขุมทรัพย์ลำโขง (Khum Sap Lam Khong) เรื่องราวของเมืองนาคอุษา เมืองโบราณที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ มีเพียงคำร่ำลือถึงตำนานของนาคผู้ปกปักษ์รักษาทั้งสี่ตระกูลคือ วิรูปักษ์นาค เอราปถนาค ฉัพพยาปุตตะนาค และ กัณหาโคตะมะนาค ที่บัดนี้เศียรทั้งสี่หายสาปสูญ ไม่เหลือร่องรอยใด ๆ กับเมืองที่ล่มสลายจมอยู่ใต้ลุ่มลำน้ำโขง พร้อมให้ทุกคนร่วมพิสูจน์ ขุมทรัพย์ลำโขง (Khum Sap Lam Khong) ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดีขุมทรัพย์ลำโขง (Khum Sap Lam Khong) ออกอากาศเวลา 19.00น.-20.00น.ขุมทรัพย์ลำโขง (Khum Sap Lam Khong) ออกอากาศทางช่อง 8

ขุมทรัพย์ลำโขง

ขุมทรัพย์ลำโขง
ขุมทรัพย์ลำโขง (Khum Sap Lam Khong) เรื่องราวของเมืองนาคอุษา เมืองโบราณที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ มีเพียงคำร่ำลือถึงตำนานของนาคผู้ปกปักษ์รักษาทั้งสี่ตระกูลคือ วิรูปักษ์นาค เอราปถนาค ฉัพพยาปุตตะนาค และ กัณหาโคตะมะนาค ที่บัดนี้เศียรทั้งสี่หายสาปสูญ ไม่เหลือร่องรอยใด ๆ กับเมืองที่ล่มสลายจมอยู่ใต้ลุ่มลำน้ำโขง พร้อมให้ทุกคนร่วมพิสูจน์ ขุมทรัพย์ลำโขง (Khum Sap Lam Khong) ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดีขุมทรัพย์ลำโขง (Khum Sap Lam Khong) ออกอากาศเวลา 19.00น.-20.00น.ขุมทรัพย์ลำโขง (Khum Sap Lam Khong) ออกอากาศทางช่อง 8

หมวดหมู่:

ขุมทรัพย์ลำโขง